VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Na křižovatce v Praze
kostel kostel sv. Anny a sv. Vavřince
místo Praha
vlastník Česká republika
kontakt

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
nadace@vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, sponzorské dary

bankovní spojení:
2102134244/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Praha
 Davy lidí se valí ulicemi sem a tam, hlavy přetékají obchodními nápady a pracovními starostmi, v supermarketu zlevnili ředkvičky a sousedka si jich koupila dvacet svazků. Atmosféra sdílení a vzájemnosti ke každodenní výbavě Pražanů a Pražanek nepatří. Přesto se i ve stále se rozrůstajícím individualistickém velkoměstě najdou místa, která tuto atmosféru evokují, ba ji dokonce přímo hostí ve svých prostorách. V Praze na Starém Městě ve Zlaté ulici stojí Pražská křižovatka. Někdejší kostel sv. Anny a sv. Vavřince provozuje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která si ho roku 1999 za symbolickou korunu pronajala od Národního divadla. Aby se objekt mohl stát oázou respektu a vzájemnosti, bylo třeba řady oprav. Úřad městské části Praha 1 vydal Nadaci VIZE 97 stavební povolení a Nadace mohla začít se stavebními a restaurátorskými pracemi, které spočívaly především v sanaci vlhkosti obvodových stěn, restaurování nástěnných maleb a řadě stavebních úprav. V roce 2004 byla dokončena 3. etapa rekonstrukce, a prostor tak mohl začít plnit své poslání. Dne 5. října 2004 byla v Pražské křižovatce poprvé slavnostně udílena Cena Nadace VIZE 97. Autorkou architektonického řešení Pražské křižovatky je anglická architektka českého původu Eva Jiřičná, v interiéru stavby je na místě někdejšího oltářního obrazu k vidění dílo „Extatická postava“ známé české malířky Adrieny Šimotové a najdou se tu také například díla Kurta Gebauera a Bořka Šípka. Rekonstrukce Pražské křižovatky je příkladem moderního přístupu, který zároveň vykazuje maximální respekt k původní architektuře. Podařilo se tu vytvořit kulturní prostor pro 440 sedících diváků, který dokáže poskytnout komfort srovnatelný s ostatními podobně zaměřenými prostory. Pražská křižovatka má dnes vytápěnou podlahu, kompletní elektroakustický systém a vnitřní i vnější osvětlení. Kostel, který přestal sloužit církevním účelům již v 18. století, je sugestivním místem přednášek, diskuzí, představení, koncertů, výstav a dalších kulturních akcí, jejichž dramaturgie je založena na plném respektu k multikulturní rozmanitosti dnešního světa. Pražská křižovatka je místem nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí různé víry, přesvědčení a profesí o stavu dnešní civilizace a nebezpečích, která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti.


architektura a historie  V kostele založeném v roce 927 českým knížetem Václavem se roku 1232 dle předpokladů historiků usídlili templáři. Následně byl templářský řád zrušen a sv. Vavřinec přešel v roce 1313 do majetku dominikánek z kláštera sv. Anny na Újezdě, které nechaly templářský kostel strhnout a přebudovaly jej na klášterní kostel zasvěcený sv. Anně. Jako jediný z pražských kostelů zůstal nedotčen husitskými válkami, po jejich skončení však chátral. Roku 1553 tu byl pohřben kronikář Václav Hájek z Libočan. Opravy se kostel s klášterem dočkaly až v 17. století, počátkem 18. století pak byla dokončena štuková výzdoba interiéru. Roku 1782 byl klášterní kostel zrušen, přestal sloužit církevním účelům a byl prodán. V 19. století sloužil například jako tiskárna. Mezi lety 1880 a 1884 byla odstraněna tři horní patra věže a stržena gotická klenba. Od 70. let 20. století probíhají v kostele s přestávkami opravy vnějšího pláště kostela a krovu včetně střechy. V roce 1999 přešel objekt do nájmu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Po poslední zásadní rekonstrukci zde roku 2004 zahájila činnost Pražská křižovatka.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala