VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Můj dům – můj kostel
kostel bývalý kostel sv. Jana Evangelisty
místo Švihov
vlastník Linda Foster
kontakt

foster@plzen.npu.cz
www.svihov.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, město Švihov, vlastník

bankovní spojení:
4903340207/0100
Komerční banka, a.s.

Švihov
 Domem se line vůně nedělní svíčkové, v chodbě hlaholí pozvaní hosté hledající za asistence hostitele vhodné přezůvky. Od nohou je tu chladno a ze stěn promlouvá historie. Bývalý špitální kostel sv. Jana ve Švihově slouží jako obydlí už od roku 1788. V roce 1997 koupili objekt Linda a Patrick. Kostel tehdy trpěl vzlínající vlhkostí, takže archeologický průzkum podlah, do kterého se noví majitelé ihned pustili, měl i praktický význam pro odvedení vlhkosti z domu. Původní záměr neměnit obytnou vestavbu ve stylu lidové architektury v interiéru odnesla velká voda v roce 2002. Obnova povodňových škod nakonec vyústila v kompletní rekonstrukci objektu, která trvá dodnes. Při rekonstrukčním úsilí byli majitelům nápomocni starostové města, kteří našli místo pro uskladnění zeminy po průzkumu, poradili se získáváním dotací na opravu a pomohli s prezentací stavby. Lindu a Patricka podpořili při rekonstrukci i sousedé, jen jednání s památkáři byla občas spletitá. Má-li být objekt obyvatelný, je potřeba zařídit jej aspoň trochu pohodlně, což ne vždy odpovídá požadavkům památkové péče na zachování původního stavu. Majitelé domu zjistili, že soužití s „kostelodomem“ je však jeden velký celoživotní průzkum, který nelze uspěchat. K obnově stavby, která zde vydržela několik set let, je možné přistoupit jedině s úctou k ní samé a po jejím důkladném poznání. To znamená podřídit své představy potřebám stavby tak, aby vznikl pokud možno harmonický soulad starého a nového. Dům je dnes v dobrém statickém stavu, jeho největší závadou je propadlá část klenby v lodi. Do budoucna majitelé plánují zřídit v neobývané části lodi malé muzeum zaměřené na středověké špitálnictví s prezentací historie a archeologických nálezů z objektu. Prohlídky interiéru jsou možné již dnes po dohodě s majiteli.


architektura a historie  Existence špitálu s kostelem sv. Jana ve Švihově je v písemných pramenech doložena od roku 1342. Kostel se dochoval jako jednolodní stavba s polygonálním presbytářem v podstatě v pozdně gotické podobě s hvězdovou a síťovou žebrovou klenbou. Pozdně gotická přestavba z iniciativy majitele panství, Půty Švihovského z Rýzmberka a na Rabí, byla ukončena novým vysvěcením kostela roku 1504, jak dokládá nápis nad triumfálním obloukem. Nástěnné malby z té doby odhalené na jižní straně lodi znázorňují sv. Barboru, Madonu a sv. Kryštofa. Dle otisků trámů v podkroví lze rekonstruovat i výšku a tvar pozdně gotické střechy. V roce 1788 byl kostel na základě nařízení Josefa II. prodán ve veřejné dražbě místnímu měšťanovi a přestal sloužit církevním účelům. Kostel byl upraven k bydlení vložením podlahy patra, vestavěním pavlače a černých kuchyní, v polovině lodi byla stodola. Jako soukromé obydlí slouží kostel dodnes. Po povodni v roce 2002 však zanikla nebo byla přestavěna většina novodobých vestaveb v interiéru.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala