VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Růže nebeská
kostel kostel Panny Marie (areál kláštera Rosa coeli)
místo Dolní Kounice
vlastník Biskupství brněnské
kontakt

stavebni@biskupstvi.cz
www.dolnikounice.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, Město Dolní Kounice, Jihomoravský kraj, Biskupství brněnské

bankovní spojení:
1341625329/0800
Česká spořitelna, a.s.

Dolní Kounice
 Jako byste se octli ve z kamenů tvořené svatyni z předkřesťanských dob. Skrze zbytky kostelních zdí proudí světlo nutící k přemýšlení nad vztahem člověka, jeho výtvorů a přírody. Těžko najít místo, kde by tyto vztahy byly harmoničtější než v areálu bývalého kláštera Rosa coeli (Růže nebeská) v Dolních Kounicích, na jehož půdě se nachází torzo kostela Panny Marie. V roce 2006 nechalo Biskupství brněnské zpracovat projekt záchrany zbytků kláštera založený na stavebněhistorickém průzkumu, odborných posudcích i dílčích průzkumech řady specialistů. O rok později byl areál kláštera zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a v následujícím roce byl zažehnán havarijní stav jihozápadní části zdiva pomocí konzervace a olověného plechu, který zakryl korunu zdiva. Obnovou prošly i některé z velmi hodnotných kamenických prvků interiéru kostela. Místo má romantický ráz zříceniny i neopakovatelného genia loci, proto je k rekonstrukci potřeba přistupovat maximálně citlivě, což se doposud daří. Návštěvníkům je v současnosti zpřístupněn areál kostela s křížovou chodbou a kaplí, v němž se kromě prohlídek konají také nejrůznější koncerty a výstavy. V roce 2009 navštívilo areál bývalého kláštera více než deset tisíc lidí. Biskupství brněnské, které klášter vlastní, i město Dolní Kounice, které jej provozuje, se proto zaměřují hlavně na zkvalitnění služeb pro veřejnost. Byl vypracován projekt „Rosa coeli – perla středověké architektury“, díky němuž se má areál kláštera dočkat celkové obnovy, mají být zpřístupněny další prostory (sakristie, věž, klášterní zahrady), vytvořena stálá expozice a vybudováno informační centrum se sociálním zázemím. Vlastník památky se v současné době snaží získat prostředky na realizaci tohoto projektu.


architektura a historie  Klášter Rosa coeli byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína. Jedná se o nejstarší ženský klášter na Moravě. Ve 14. století proběhla velkolepá přestavba klášterních budov ve stylu lucemburské gotiky. V té době si královský klášter mohl také dovolit vybudovat z vlastních prostředků pevný gotický hrad pro svou ochranu. Za husitských válek byl klášter vypleněn a vypálen. Chrámová loď byla poté zakryta pouze trámovým stropem a původní klenba již nikdy nebyla obnovena. Během staletí došlo k několika pokusům o obnovu, ale klášter byl pokaždé znovu zpustošen. Poslední pokus přerušil v roce 1703 velký požár. Od té doby areál postupně chátral a skutečné rekonstrukce se dočkal až na začátku 21. století. Nejmohutnější stavbou kláštera je kostel stojící na půdorysu kříže. Z vnější strany ho podpírá systém opěrných pilířů. Vstupní portál patří svým pojetím i sochařským provedením k ojedinělým dílům tohoto typu v České republice. Interiér kostela je bez kleneb, ale podle zachovaných detailů je možné rekonstruovat původní vzhled. V jižní části se nachází sakristie s rekonstruovanou křížovou klenbou. Ke klášternímu kostelu přiléhá gotická křížová chodba s rajským dvorem a barokní konvent z počátku 18. století.


Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala