VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Státní kostel
kostel kostel Všech svatých
místo Horšov
vlastník Česká republika
kontakt

Státní hrad a zámek Horšovský Týn
horsovsky-tyn@plzen.npu.cz
www.horsovsky-tyn.cz


financovaní Ministerstvo kultury
Horšov
 Kostel patří kostelu. Tato ne zrovna srozumitelná věta stála v roce 1991 v záznamu katastru nemovitostí Okresního úřadu v Domažlicích. Majitelem kostela Všech svatých v Horšově byla obec farníků, která však zanikla v momentě, kdy byli všichni němečtí farníci po 2. světové válce odsunuti. Kostel poté sloužil jako sklad archiválií a dostávalo se mu příslušné péče jako užitné budově. Občas někdo opravil střechu a v 60. letech 20. století byly dokonce restaurovány nástěnné malby v kapli sv. Barbory. Do záznamu o nemovitosti bylo jako uživatel zapsáno Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody (dnes Národní památkový ústav), na což se ale pro všeliké řehtání úředního šimla nějak pozapomnělo. Zjištění, že mají kostel v užívání, bylo pro vedení plzeňského územního pracoviště Národního památkového ústavu počátkem 90. let překvapením. Tehdejší ředitel pochopil ojedinělou památkovou hodnotu kostela a poté, co se římskokatolická církev zřekla správy nemovitosti pro havarijní stav, se rozhodl převzít kostel do majetku státu. Nově vzniklá plzeňská diecéze si s převodem kostela, který patří kostelu, nevěděla rady, takže převod trval dlouhých pět let. Mezitím se sesunula část střechy, mobiliář byl ve strachu před krádežemi převezen na zámek v Horšovském Týně a ve zbytku baldachýnu kazatelny bylo objeveno hnízdo vzácné sovy pálené. Přípravy rekonstrukce začaly v roce 1997. Havarijní stav gotických nástěnných maleb v kapli sv. Barbory tehdy pobouřil obec odborníků a jejich kritika naštěstí padla na úrodnou půdu. Díky pravidelným dotacím z Ministerstva kultury v letech 2001–2005 byl kostel včetně mobiliáře i nástěnných maleb opraven a zabezpečen proti krádežím, požáru a ničivé vlhkosti. Areál okolo kostela dostal opravené ohrazení, terén byl snížen a zatravněn. Po dokončení stavebních prací se do kostela v roce 2006 vrátil zrestaurovaný mobiliář. Dne 12. května 2006 zde celebroval plzeňský biskup slavnostní mši. Kostel, v němž se slouží jen čtyři mše ročně, je dnes výkladní skříní státní památkové péče. Návštěvníci a návštěvnice se mohou o výsledcích rekonstrukce uskutečněné pod vedením laskavého úředního šimla přesvědčit při prohlídkách s průvodcem. Sova pálená přesídlila z kazatelny do kostelní věže, kde spokojeně vychovává další generaci potomků.


architektura a historie  Kostel Všech svatých byl původně románskou stavbou. V 60. letech 14. století byl přestavěn v gotickém slohu do podoby, kterou si v zásadě zachovává dodnes. Jedním z nejcennějších dokladů přestavby kostela v gotickém slohu je unikátní krov nad presbytářem. Konstrukce krovu je podle výsledků dendrochronologického průzkumu datována do roku 1363 a patří mezi nejstarší konstrukce tohoto druhu u gotických církevních staveb v Čechách. Krátce po dokončení přestavby kostela byla k jižní straně presbyteria přistavěna kaple sv. Barbory, opatřená v klenbě a na stěnách malířskou výzdobou. Interiér kostela pochází z větší části z 18. století, mezi nejcennější kusy interiéru patří oltáře připisované dílně plzeňského sochaře Karla Legáta, včetně hlavního oltáře Všech svatých. Ke kostelu patřil hřbitov zrušený v 18. století. Celý areál je uzavřen ohradní zdí s barokní vstupní branou.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala