VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


S papežským požehnáním
kostel kostel sv. Václava a sv. Anežky České
místo Hustopeče
vlastník Římskokatolická farnost Hustopeče
kontakt

fu.hustopece@seznam.cz
www.farnost-hustopece.webz.cz


financovaní

veřejná sbírka, nadace Kirche in Not a Ostpriesterhilfe, státní rozpočet ČR, město Hustopeče

Hustopeče
 Stavět kostel není jako stavět hrad z písku. To v Hustopečích na jižní Moravě dobře vědí. Zdejší kostel sv. Václava byl postaven na vrstvě jílu a tekutých píscích, které se významně podílely na spletitém osudu stavby. Dávní stavitelé nemohli tušit, jaká doba jednou přijde, a kostel na nestabilním podloží vydržel až do 20. století. V únoru roku 1961 se zřítila příliš těžká věž, která již neustála otřesy způsobené narůstající dopravou okolo kostela. Svým zřícením jen nahrála na smeč tehdejším komunistickým úřadům, které uvítaly možnost demolice další církevní stavby. Nařídily odstřelit i ty části kostela, které nebyly poškozeny. Hustopečtí věřící se octli bez střechy nad hlavou, ale nevzdali se. Nedělní bohoslužby se konaly v kapli na Křížovém kopci, ve všední den se věřící scházeli v bytě na faře. V roce 1980 postavil nově ustavený farář Václav Fišer na farním dvoře kapli, úředně označovanou jako depozitář, a ta sloužila bohoslužbám až do 90. let. O Vánocích 1989 inicioval farář Fišer podpisovou akci s cílem získat podporu pro stavbu nového kostela v Hustopečích. Zájem o kostel byl, nicméně na účtu farnosti se v lednu 1990 nacházelo přesně 9600 korun československých a na obnovu kostela bylo potřeba 2800krát tolik. Příběh hustopečského kostela pokračuje obrovským úsilím faráře Fišera, který si našel cestu až k tehdejšímu předsedovi vlády a postupně získával finanční prostředky od státních a dalších institucí. Podporu ve svém úsilí měl ve starostovi obce, na obnovu kostela přispěla řada katolíků žijících v zahraničí a odsunutí němečtí obyvatelé Hustopečí. Základnímu kameni nového kostela požehnal při své návštěvě na Velehradě v dubnu 1990 papež Jan Pavel II. a ve stejné době byla vyhlášena veřejná sbírka na získání dalších prostředků. Stavba kostela od základů je velkou výzvou, proto není divu, že se do výběrového řízení přihlásilo dvacet architektů. Některé návrhy byly historizující, jiné moderní. Nakonec zvítězil moderní návrh Ludvíka Kolka, ačkoli památkářům by se byla více líbila kopie původního kostela. Nový kostel sv. Václava byl 25. září 1994 slavnostně vysvěcen brněnským biskupem a slouží od té doby k bohoslužebným a církevním účelům, stejně jako k účelům kulturním a společenským. Zpívala tu například světoznámá pěvkyně Magdalena Kožená, v suterénu kostela se setkávají farníci, skauti zde mají svou klubovnu, děti hrají divadelní představení a pořádají se tu hostiny u příležitosti svateb, křtin a dalších událostí.


architektura a historie  Původní kostel sv. Václava pocházel ze 14. století, do dnešních dní se z něj však dochovala pouze krypta. Kostel prošel na přelomu 15. a 16. století velkou přestavbou. Další úpravy se týkaly už jen věže, která dostala konečnou podobu v roce 1902 a v roce 1961 se zřítila. Nejcennější částí kostela byl gotický presbytář dlouhý 17 metrů a zaklenutý síťovou klenbou. Presbytář, sakristie a kaple Panny Marie nebyly zřícením věže poškozeny, nicméně i je postihla demolice. Ze 16. století se dochovala freska Smrt Panny Marie, jejíž originál je umístěn v Moravské galerii v Brně. Kopii fresky, stejně jako dochované dřevořezby Piety a Madony z období kolem roku 1500, si lze prohlédnout v novém kostele v Hustopečích. Poslední dochovaný artefakt, gotická truhlice, je vystaven v hustopečském městském muzeu.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala