VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Kostel za schody
kostel kostel Nanebevzetí Panny Marie
místo Neratov
vlastník Římskokatolická farnost Neratov
kontakt

Sdružení Neratov, o.s.
sdruzeni@neratov.cz
www.neratov.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj, Evropská unie, Česko-německý fond budoucnosti, dary a příspěvky dalších nadací, sponzorů i drobných dárců

bankovní spojení:
1242374309/0800
Česká spořitelna, a.s.

Neratov
 Při pohledu na poválečné fotografie trosek kostela v Neratově nelze nevzpomenout na záběry vybombardovaných Drážďan známé z mnoha filmů. Jedná se však o obec na území bývalých Sudet, kterou každoročně 15. srpna navštěvovaly až čtyři tisíce poutníků. 10. května 1945 zasáhla ovšem místní kostel Nanebevzetí Panny Marie pancéřová pěst Rudé armády a symbolicky tak zahájila příběh dopadu rudé pěsti na odlehlou ves v Orlických horách. V květnovém požáru shořely střechy, obě věžní schodiště, roztavil se hodinový stroj i zvony. Interiér kostela vydržel jen díky silným cihlovým klenbám. Německé obyvatelstvo Neratova se pokusilo kostel opravit a před odsunem mezi lety 1945 a 1946 stačilo vystavět dřevěnou střešní konstrukci a pobít ji prkny a lepenkou. Do další obnovy střechy se roku 1955 pustil rokytnický farář, který se za tuto snahu ocitl ve vězení. V roce 1957 se kostelu propadly podmáčené střešní klenby. Zůstalo pouze torzo, které státní úřady v roce 1973 odmítly zapsat na seznam kulturních památek. Před demolicí zachránilo kostel jeho vlastní schodiště. Peníze na demolici byly vyčerpány na převoz této perly rokokové architektury do parku zámku Skalka u Dobrušky a kostel tak zůstal stát na svém místě. Dožil se konce vlády soudruhů a v roce 1990 se ho ujal nový rokytnický farář Josef Suchár. Předsevzal si obnovit kostel, neratovskou poutní tradici i celou ves. Už 15. srpna 1990 se v Neratově konala první pouť. Mše v kostele bez střechy pak lákaly do Neratova stále více poutníků a lidí ochotných pomoci. V roce 1992 vzniklo Sdružení Neratov, které usiluje o návrat života do vysídlené obce, spolupracuje s farností na obnově kostela a pomáhá lidem se zdravotním postižením a pěstounským rodinám. Neratovský kostel se postupně dočkal oprav jednotlivých částí a mj. částečně prosklené střechy. Světlo dopadající skrze ni do skromně zařízeného interiéru kostela vytváří přívětivou duchovní atmosféru, tolik odlišnou od vzpomínek na poválečný stav kostela. Rekonstrukce kostela využívaného kromě bohoslužeb i ke kulturním účelům by měla pokračovat opravou vnitřku věží, dokončením obnovy venkovních omítek, obnovením oratoří a zavedením elektřiny a osvětlení. Časem se snad vrátí i rokokové schodiště, které kostel kdysi zachránilo. Plánuje se i nová křížová cesta.


architektura a historie  Od konce 17. století se v Neratově udržovala poutní tradice. Protože původní kostel neměl dostatečnou kapacitu, byla roku 1723 započata stavba nového pozdně barokního chrámu, který byl vysvěcen 24. srpna 1733. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je typickým představitelem pronikání prvků radikálního baroka na venkov, postaven byl pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho, staviteli byli Carl Antonín Reina a po něm Jakub Ondřej Carow. Kostel má půdorys tvaru kříže, konvexní průčelí se dvěma na šikmo postavenými věžemi a konkávně probrané pilastry. Zajímavá je severojižní orientace kostela – hlavní vchod a průčelí směřují na jih, kněžiště na sever. Díky tomuto nasměrování dopadá na Boží hod vánoční sluneční paprsek v pravé poledne přímo na svatostánek. Kostel je typický svou tradiční mší pod širým nebem, jež byla díky částečně prosklené střeše zachována i poté, co byl kostel v letech 2007 a 2008 zastřešen.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala