VÝSTAVA KOSTEL 365.CZ PŘEDSTAVUJE MÍSTA, KDE ARCHITEKTURA PO MNOHO LET POMÁHALA LIDEM A ZASTŘEŠOVALA
JEJICH DUCHOVNÍ CESTY. NYNÍ A ČASTO JIŽ BEZ VLASTNÍ STŘECHY, TÉ FYZICKÉ, POTŘEBUJÍ POMOC SAMOTNÉ KOSTELY. VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE A DOPROVODNÉ TEXTY PŘIBLIŽUJÍ NEJEN MÍSTA SAMOTNÁ, ALE TAKÉ AKTIVITY LIDÍ, KTERÉ TYTO PROSTORY POMÁHAJÍ RŮZNÝM ZPŮSOBEM OBNOVOVAT, ZASTŘEŠOVAT, A TO JAK FYZICKY, TAK I OBSAHOVĚ.
VÝSTAVA DOPROVÁZÍ KONFERENCI PRO PAMÁTKY 2010, KTERÁ SE VĚNUJE OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ KOSTELŮ.

AKTUALITY
 13. 9. 2014
Výstava se již podruhé vrací do Nymburka, tentokráte do budovy gymnázia. Přijďte se podívat.

 23. 4. 2014
Noc kostelů strávila výstava v Telči v kostele sv. Jakuba Staršího.

 14. 11. 2013
Do konce prosince byla výstava k vidění v Galerii Sladovna v Žatci. Více informací ZDE.

 30. 7. 2013
Od 1. do 31. srpna můžete výstavu navštívit v Andělské Hoře v kostele Nejsvětější Trojice.

 26. 4. 2013
Bydlíte v Brně? Přijďtě v rámci Noci kostelů v 19.15 do kostela sv. Michala, kde bude zahájena výstava kostel365.cz.

 15. 3. 2013
Výstavu můžete na jaře zdarma vidět na Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

 12. 1. 2013
Hledáme vhodná místa pro putování výstavy na rok a 2013. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Více se dozvíte ZDE.

 29. 8. 2012
Příběhy kostelů putovaly 15. září do pivovaru v Lobči v rámci Pokusu o oživení ohrožené technické památky.

 20. 7. 2012
Výstava kostel365.cz bude k vidění od října v Londýně.

 15. 7. 2012
V průběhu prázdnin můžete  navštívit výstavu v Kašperských horách v chrámu sv. Markéty.

 1. 6. 2012
Výstava byla 31. května prezentována v rámci Noci kostelů také v kostele sv. Václava na Zderaze.

 05. 10. 2011
Poslední zastavení výstavy v roce 2011 se konalo na zámku v Děčíně.

 30. 06. 2011
Jedno z prázdninových putování výstavy dorazilo v týdnu od 5. do 10. červnece do  třech podlipnických kostelů. 

 18. 06. 2011
Výstava v Nymburce byla prodloužena do 24. července 2011.

 28. 03. 2011
Táborské zastavení výstavy kostel365.cz v knihkupectví a galerii BAOBAB trvalo od 29. března do 15. dubna 2011. V květnu putuje výstava do Nymburka, více se dozvíte zde.

 11. 11. 2010
Výstava kostel365.cz byla slavnostně zahájena vernisáží v Praze v refektáři dominikánského kláštera 11. prosince 2010, viz ZDE.


Osoblažský poklad
kostel kostel sv. Jiří
místo Pelhřimovy
vlastník Hnutí DUHA Jeseníky
kontakt

ivo.dokoupil@tiscali.cz
www.jeseniky.ecn.cz


financovaní

Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, sponzorské dary

bankovní spojení:
174431468/0300
Československá obchodní banka, a.s.

Pelhřimovy
 Vzpomínáte ještě na své dětské prázdninové objevy? V lese za vesnicí u babičky či za tábořištěm ležel celý zvláštní svět. Magický, zakletý. Objevování všech jeho možností trvalo dny a týdny. Pokud byste se tehdy ocitli na Osoblažsku v někdejší sudetské obci Pelhřimovy, možná by se vám podařilo proklestit se až k troskám kostela. Kostel byste v nich asi nepoznali, zato dobrodružství by se tu dala zažít pořádná. Stromy, keři a plevelem zcela zarostlý kostel sv. Jiří v Pelhřimovech pro sebe v roce 2001 objevilo občanské sdružení Hnutí DUHA Jeseníky a začalo o objekt pečovat v rámci ekovýchovných táborů pro děti a mládež. Kostel připomínal truhlu s pokladem zapadanou prachem, která skrývá tajemství v podobě jedné z nejstarších gotických památek ve Slezsku vyznačující se unikátní dřevěnou věží a zbytky původní gotické výmalby. Aby upozornilo na havarijní stav střechy kostela, zorganizovalo Hnutí DUHA koncert hudebníka Oldřicha Janoty. Zároveň začalo při táborech upravovat okolí stavby a čistit areál kostela od náletů a dalších nepatřičností. Okresní úřad uvolnil peníze na opravu střechy, sdružení vyřídilo převod kostela z majetku církve do svého majetku a zdálo se, že cesta obnovy kostela je nastoupena a jasně dána, byť byla lemována občasnými byrokratickými překážkami a složitostmi. V kostele vystupovali další hudebníci, účastníci dalších táborů se tu prakticky vzdělávali v ekologii. Komplikace přišla v roce 2006, kdy se na jaře pod tíhou sněhu propadla střecha kostela. Hnutí DUHA se tehdy podařilo od Ministerstva kultury sehnat dotaci na zahájení oprav. Část těchto peněz muselo občanské sdružení získat od sponzorů nebo si je odpracovat. Statika kostela byla zajištěna železobetonovým věncem propojeným modřínovými stropními trámy. Při rekonstrukci krovu použilo Hnutí DUHA staré trámy, přidané nové trámy byly ručně opracovány. Kostel má díky průhledné střešní krytině obyvatelnou půdu. V současné době je objekt zastřešený a v interiéru nezařízený. Využití nachází nadále při letních táborech a také jako místo pro konání koncertů. Cílem vlastníka je kostel dále opravovat, aby mohl sloužit kulturním akcím a workshopům.


architektura a historie  Hřbitovní kostel sv. Jiří Mučedníka byl součástí vesnice Pelhřimovy už od středověku a je dílem místních stavitelů a kameníků. Jádro kostela pochází z první poloviny 15. století, v pozdní gotice byl kostel stavebně upravován, snad kvůli poškození budovy v době obležení katolické Osoblahy vojsky Zikmunda Korybutoviče (roku 1424) nebo později husity roku 1429. Tehdy byla zřejmě upravena ostění některých oken a jižní vstup do lodi byl znovu osazen lomeným portálem. V kněžišti byla položena dlažba ze čtvercových cihlových nezdobených dlaždic. V baroku pak byla některá okna kostela zazděna a jiná přeřešena. První polovina 19. století se do dějin kostela zapsala stržením západní zdi a prodloužením kostela. Před 2. světovou válkou byla stržena klenba presbytáře, kterou nahradil plochý strop, a na místě západního barokního kůru byl vztyčen nový dřevěný kůr. Po roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a v roce 1949 rozhodly komunistické úřady o likvidaci obce. Tehdy i kostel přestal sloužit svému účelu, krátkodobě byl využíván jako sýpka a pak byl ponechán vlastnímu osudu.Výstava probíhá za finanční podpory:                       © Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

webdesign Luděk kvíčala